Wat we doen

VAN A-Z, WIJ HELPEN U VERDER.

Geldorp is een ervaren aannemersbedrijf dat van A tot Z voor u bouwt. Nieuwbouw, verbouw of renovatie/ restauratie van uw woning of bedrijfspand; samen met u pakken wij het compleet en professioneel voor u aan

Welke opdracht we ook voor u gaan uitvoeren, we handelen hem af van a tot z. Van een gedegen advies tot een perfecte oplevering. U zult merken hoe betrokken we zijn bij het werk dat we voor u gaan uitvoeren. Noem het maar ouderwets service verlenen zoals het volgens ons hoort. U verwacht immers dat we ons werk goed doen. En daar denken wij net zo over!

Werkzaamheden zoals het vervangen van de deurkruk tot het bouwen van een complete woning.

Verbouw

U woont prima naar uw zin. De buurt is leuk en uw huis bevalt goed, alleen zou u wel wat meer ruimte kunnen gebruiken. De perfecte oplossing hiervoor is het vergroten van uw huis met een aan- of opbouw. Dikwijls is dit zelfs nog goedkoper dan verhuizen naar een huis met meer kubieke meters. Bovendien vergroot een dakkapel, serre of een andere aanbouw uw woonplezier en de waarde van uw huis.

Onderhoud

Ai??Ai??n van de vele bouwmarkten die Nederland rijk is, hanteert de slogan “omdat je huis nooit af is”. Veel mensen zullen dat herkennen. Er is altijd nog wel iets te doen. En vaak betreft dit een onderhoudsklus.

Houten kozijnen die in de loop der jaren zijn gaan rotten of een dak dat lekt. Wij doen van oudsher veel onderhoudswerk en hoewel de medewerkers van Geldorp BV zich in de loop der tijd hebben gespecialiseerd in meer takken van de bouwsport, zoals nieuwbouw, verbouw en renovatie, is Geldorp BV altijd onderhoudswerkzaamheden blijven doen.

U kunt bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Wij komen dan op afgesproken tijden bij u langs om uw pand te controleren en repareren eventuele gebreken. Zo heeft u voor een vast bedrag per maand een tiptop onderhouden huis.

Nieuwbouw

Heeft u een stuk bouwgrond en wilt daar graag een woning of bedrijfsruimte op bouwen. Geldorp bv heeft veel ervaring met het realiseren van een bouwplan vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering fase. Door de jarenlange samenwerking met vaste onderaannemers kan Geldorp bv u adviseren en begeleiden in het gehele bouwtraject.

Renovatie

In de omgeving waarin wij werken staan veel pittoreske oude panden. Spaarndam-West is een historisch dorp bij uitstek en de bouwdatum van veel boerderijen in Haarlemmerliede gaat eeuwen terug.

Panden uit vervlogen tijden zijn geliefd vanwege hun uitstraling en sfeer. Helaas zitten er ook nadelen aan het bezitten van een historisch gebouw. Het beheren ervan vergt veel onderhoud en de panden voldoen niet altijd aan de hedendaagse eisen van de moderne mens.

Renovatie is in veel gevallen noodzakelijk en gewenst. Geldorp BV heeft veel ervaring in het renoveren van historische panden.

LAAT U BEGELEIDEN MET BEHULP VAN DE VERBOUWPLANNER


Stap 1: Zet uw wensen en eisen op een rij

Wat wilt u precies laten bouwen of verbouwen? Zet uw wensen op een rij en maak een tekening op ruitjespapier en schrijf alle afmetingen erbij. Denk alvast na over de materialen en kleuren die u wilt gebruiken. Knip voorbeelden uit brochures en tijdschriften.

Stap 2: Bepaal uw budget

Bepaal welk bedrag u uit wilt geven en op welke wijze u dit wilt financieren. Houd een reserve achter de hand voor het geval de kosten hoger uitvallen, bijvoorbeeld wanneer u besluit om toch die duurdere tegel in de badkamer te laten leggen.

Stap 3: Contact opnemen met aannemingsbedrijf van Geldorp

Als u uw plannen en budget duidelijk voor ogen heeft, kan de volgende stap worden genomen: een aannemer zoeken. Enkele tips bij het zoeken naar een geschikte aannemer om uw plannen uit te voeren:

Stap 4: Sluit de VerBOUWgarantie af

Een verbouwing is over het algemeen een kostbare gebeurtenis. Reden genoeg om voor extra zekerheid te kiezen door de VerBOUWgarantie af te sluiten. Als u een dure fotocamera aanschaft, wilt u immers ook garantie… Alleen als u met een BouwGarant-aannemer werkt, kunt u de VerBOUWgarantie afsluiten. Maar let op, u heeft alleen garantie als u in het bezit bent van een geldig garantiecertificaat.

Stap 5: De offerte

Als u een aannemer heeft geselecteerd, kunt u een offerte aanvragen. In een offerte beschrijft uw aannemer alle werkzaamheden die nodig zijn. Als u precies weet wat u wilt, geeft de offerte tot in detail aan wat de kosten zijn. Heeft u nog maar een vaag idee, dan krijgt u slechts een ruwe schatting.

Het kan lastig zijn om een offerte te beoordelen. Vraag uw aannemer om uitleg als er iets onduidelijk is. Nu kunt u nog van alles veranderen. Komen de totale kosten in de offerte boven uw budget uit? Vertel het uw aannemer. U kunt dan met hem bespreken of een goedkopere oplossing mogelijk is.

Wat staat er in een offerte?

Bepaalde informatie mag in een goede offerte niet ontbreken. Controleer of tenminste de volgende onderdelen in de offerte zijn opgenomen:

-Ai??Ai??Ai??nAi??omschrijving van alle werkzaamheden
– de plaats van het werk
– de begindatum van het werk
– het moment van oplevering
– de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen van het werk
– de kosten van het werk en de BTW daarover
– de betalingstermijnen
– eventuele risicoregelingen
– eventuele stelposten
– verwijzing naar de voorwaarden

Wat zijn stelposten?
In een offerte neemt een aannemer een vaste prijs op, de aanneemsom. Meestal zijn de bouwplannen nog niet volledig. Bepaalde onderdelen van het werk staan nog niet vast. Bijvoorbeeld omdat u nog geen definitieve beslissing heeft genomen over het aantal stopcontacten in de huiskamer of de houtsoort van de kozijnen. Stelposten zijn kosten die nog niet precies kunnen worden vastgesteld.

Kost een offerte geld?
Het maken van een offerte kost veel tijd. Spreek daarom vooraf met uw aannemer af of er kosten aan zijn verbonden.

Stap 6: Bestek
Als de offerte aan uw eisen voldoet, gaat u in overleg met uw aannemer uw plannen verder invullen en afspraken maken.
Een belangrijk onderdeel van de offerte is het bestek. Daarin beschrijft de aannemer alle werkzaamheden, inclusief tekeningen, materialen en bouwtijd. Dat bestek is in het offertestadium meestal nog niet altijd volledig, omdat bijvoorbeeld de planning nog onzeker is. Samen met uw aannemer kunt u nu alle keuzes vaststellen.

Vraag advies bij uw materiaalkeuze
Een belangrijke vraag die in dit stadium vaak nog open staat: welke materialen wilt u precies gebruiken? Vraag uw aannemer om advies. Een BouwGarant-aannemer is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en veiligheid in en om het huis.

Stap 7: Vergunningen
U kunt de vergunningen voor uw verbouwing zelf regelen maar ook laten verzorgen door uw BouwGarant-aannemer. Hij kent de juiste wegen en kan u dus flink wat zorgen uit handen nemen. Vraag hem wel om u op de hoogte te houden, want u blijft eindverantwoordelijk. Neem voor alle zekerheid altijd contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente voordat de bouwwerkzaamheden van start gaan.

Stap 8: Het Contract
Met uw aannemer bent u er uit, de financiering is geregeld, hoog tijd om alle afspraken met uw aannemer zwart op wit te zetten. Een belangrijk moment. Door samen met uw aannemer een contract op te stellen voorkomt u misverstanden en andere problemen tijdens of na de verbouwing.
Let hierbij op de volgende zaken:
– zet alles zwart op wit voordat de verbouwing van start gaat
– sluit de VerBOUWgarantie af
– gebruik de Verbouwingsovereenkomst

Gebruik de Verbouwingsovereenkomst

In samenspraak met de Vereniging Eigen Huis is de Verbouwingsovereenkomst opgesteld. In die overeenkomst kunt u samen met uw aannemer alle afspraken op papier zetten, zoals de kosten, de betalingsregeling en de bouwtijd.

Stap 9: De verbouwing
Als het contract is ondertekend, kan het echte werk beginnen. Het is van belang dat u tijdens de werkzaamheden regelmatig contact heeft met uw aannemer. Uw aannemer is de regisseur van uw verbouwing. Hij stemt alle werkzaamheden op elkaar af en schakelt op tijd de juiste vakmensen in. Hij is verantwoordelijk voor het totaal. Als u uw plannen wilt wijzigen, kunt u dat het beste met hem bespreken.

Houd contact
Om goed te kunnen samenwerken met uw aannemer is het van belang dat u contact houdt en bereikbaar bent. Zo kan uw aannemer direct met u overleggen zodra zich een probleem voordoet.

Zorg dat u erbij bent
Als u regelmatig aanwezig bent bij de werkzaamheden, kunt u in de gaten houden of alles volgens uw wensen verloopt. Bovendien kunt u tijdens de verbouwing makkelijker uw plannen wijzigen dan na afloop.

Meer- en minderwerk
Meerwerk is extra werk dat niet in de offerte is begroot. Meerwerk kan bijvoorbeeld optreden als u bij nader inzien vloerverwarming wilt, of een duurdere dakpan. Minderwerk is werk dat wel begroot is maar komt te vervallen, bijvoorbeeld omdat u het zelf uitvoert.

Zet alles op papier
Als u tijdens de verbouwing besluit om iets anders te laten uitvoeren dan was afgesproken, is er sprake van een wijziging in het bestek. Zodra u uw aannemer opdracht geeft tot zo’nAi??wijziging, is hij verplicht de bestekswijziging zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen. Daarbij doet hij ook een prijsopgave en geeft hij aan wat de gevolgen zijn voor de afgesproken bouwtijd.

Stap 10: De oplevering
Als de bouwwerkzaamheden gereed zijn, kunt u samen een datum afspreken voor de oplevering. U controleert dan of alles volgens afspraak is uitgevoerd.

Gebruik de offerte als checklist

Tijdens de oplevering kunt u de offerte gebruiken als checklist.
Als u zichtbare gebreken over het hoofd ziet, kunt u later niet meer eisen dat uw aannemer ze herstelt. Nodig daarom een deskundige uit om aanwezig te zijn bij de oplevering.
Spreek af wanneer gebreken worden verholpen
Noteer alle kleine en grote gebreken.

Samen met uw aannemer legt u vast welke gebreken hij erkent en binnen welke termijn hij die herstelt. Meestal is dat 30 dagen.

Phone: 023 - 532 76 86
Fax: 023 - 538 82 72
Spaarndam, Nederland
2064 KZ, Lageweg 16A